Đứng thứ 2 cả nước về diện tích vùng canh tác sau Gia Lai. Hiện tại, Tây Ninh đang có trên 50.000 ha Mì, với sản lượng trên 1.6 triệu tấn/ năm.

Công ty TNHH MTV Định Khuê với cơ sở chính tại Huyện Tân Châu, là địa phương có diện tích khoai Mì lớn nhất tỉnh với trên 30.000 ha diện tích canh tác, sản lượng trên 900.000 tấn/ năm.

Nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất, bên cạnh việc thu mua từ các hộ sản xuất riêng lẻ, Định Khuê còn hợp tác với các hộ sản xuất, các hợp tác xã nhằm cung cấp cây giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm từ các hộ sản xuất và các hợp tác xã hợp tác này. Điều đó đảm bảo cho Định Khuê luôn có được nguồn nguyên liệu dồi dào, đầy đủ đảm bảo cho quá trình sản xuất.

Bên cạnh nguồn nguyên liệu trong tỉnh, với lợi thế là một tỉnh sát ranh giới với Cambodia. Định Khuê có sự hợp tác chặt chẻ với các đối tác tại các tỉnh lân cận ở Cambodia trong việc cung cấp giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật canh tác đồng thời bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các đối tác này. Nhờ đó, Định Khuê đã có thêm một kênh cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, đảm bảo có thể cung cấp đầy đủ đáp ứng mọi yêu cầu của đối tác trong và ngoài nước.