Lễ phát động ''Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động''

27/04/2021

- Ngày 24.04.2021 công đoàn công ty Định Khuê đã tổ chức buổi lễ phát động ''Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động'' Chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển năm 2021. - Tham gia buổi lễ chị Phan Thị Thùy Linh - phó giám đốc công ty Định Khuê cùng với tập thể công nhân viên công ty.

- Ngày 24.04.2021 công đoàn công ty Định Khuê đã tổ chức buổi lễ phát động ''Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động''

Chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển năm 2021.

Ảnh: Citi 

Ảnh: Citi 

- Tham gia buổi lễ chị Phan Thị Thùy Linh - phó giám đốc công ty Định Khuê cùng với tập thể công nhân viên công ty.

Ảnh: Citi 

Ảnh: Citi 

- Đây là chương trình góp phần tạo động lực để toàn thể công nhân viên phát huy tính sáng tạo, xây dựng tinh thần làm việc và ý thức cải thiện, nâng cao năng lực làm việc góp phần cùng công ty phát triển và đạt mục tiêu trong tương lai.

Ảnh: Citi 

Ảnh: Citi 

Ảnh: Citi 

-----------------------------

Công Ty TNHH ĐỊNH KHUÊ

Địa chỉ: Tổ 5, ấp 02, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

ĐT: 0276.3752.340

#dinhkhue #congtytnhhdinhkhue #tayninh #tuthien

Tin tức khác